Drift af byggeplads

PET Byggeservice ApS kan styre det hele i forhold til drift af byggeplads m.m. PET Byggeservice ApS har stor erfaring på dette område. PET Byggeservice ApS har overblikket på dine vegne og vil gerne være tovholder. Ligesom vores kunder ved PET Byggeservice ApS, at den rette indretning af byggeplads er afgørende. PET Byggeservice ApS har mange opgaver med drift af byggeplads. Ligesom byggeprojekter er ingen byggepladser helt ens.

PET Byggeservice ApS har overblikket

PET Byggeservice ApS kan tilbyde dig alle funktioner indenfor maskiner, materiel, mandskab og vognmandsforretning. Du behøver derfor ikke at have kontakt til flere forskellige virksomheder. PET Byggeservice ApS samler alle kompetencer for dig et sted. Derfor sparer du både tid og penge ved at vælge os.

PET Byggeservice ApS sørger blandt andet for rengøring af skurvogne, erhvervsrengøring m.m. Sikkerhed og sikkerhedsrundering på byggepladsen skal du heller ikke planlægge. Det klarer PET Byggeservice ApS optimalt og professionelt for dig. Så kan du være helt tryg, for din byggeplads kommer til at køre uden problemer. PET Byggeservice ApS har alt, hvad der skal til.

PET Byggeservice ApS opsætter også byggepladshegn og belysning. Vi sørger også for kloak, VVS, el, flugtveje, byggepladsveje m.m. PET Byggeservice ApS tilbyder også adgangskontrol, vagtordning, håndværkerinstruktioner m.m.

Ved behov kan PET Byggeservice ApS også udleje og opsætte kontorer, maskiner og mandskabsvogne. Når du vælger PET Byggeservice ApS, sørger vi for almindelig vedligeholdelse, service og rengøring af skurvogne m.m. PET Byggeservice ApS opsætter også containere og løser daglig og al øvrig affaldshåndtering, vinterforanstaltninger m.m.

Drift af byggeplads

PET Byggeservice ApS kan også koordinere byggeprojektets respektive fagentrepriser og tage del i byggemøder med byggeformand m.fl. PET Byggeservice ApS samarbejder også med miljø- og arbejdsmiljøkoordinatoren på byggepladsen. Dette sikrer, at alle procedurer bliver fulgt.

PET Byggeservice ApS kan også levere Facility Management vedrørende byggepladsen. Hertil hører indretning af byggeplads – også med alt praktisk omkring drift og vedligeholdelse af byggepladsen. Hos PET Byggeservice ApS får du din egen faste kontaktperson til alt. Din kontaktperson kender dit projekt, så alt løses hurtigere.

Lad PET Byggeservice ApS klare almindeligt forekommende vedligehold, rengøring og skurvognsrengøring. PET Byggeservice ApS tager os også af opstilling af nødvendige containere, vinterservice med glatførebekæmpelse såsom snerydning, saltning m.m. PET Byggeservice ApS kan også udlægge vintermåtter samt presenninger. PET Byggeservice ApS råder også over affugtere, oliefyr og varmeblæsere for optimal drift af byggeplads året rundt.

Aftal et møde med PET Byggeservice ApS om indretning af byggeplads eller byggeservice m.m.