PET Byggeservice ApS sørger både for opsætning af byggeplads, nedtagning af byggeplads og lignende. Når PET Byggeservice ApS nedtager din byggeplads, udfører vi også professionel håndværkerrengøring. Der bliver ryddet ordentligt op, så tingene er i orden.

Det er altid en fordel, at ansatte på byggepladsen tager ejerskab og ansvar for god orden og ryddelighed. Når alle løfter i samlet flok, lykkes alting bedre. Vanens magt er stor, og vi mennesker er vanedyr. Derfor skal der løbende følges op på vores høje standardnormer. Ellers kommer medarbejderne på byggepladsen let til at ryge tilbage i deres sædvanlige arbejdsgange på godt og ondt. Derfor er løbende opfølgning fra projektlederne en nødvendighed.

PET Byggeservice ApS yder nedtagning af byggeplads professionelt

Der skal være fornuftig orden og ryddeligt på byggepladsen fra start til slut. Samtidigt er det vigtigt, at de krævede værnemidler og / eller sikkerhedsudstyr anvendes korrekt. Dette er et fælles ansvar. På nogle byggepladser har byggeledelsen valgt to porte ved indgangspartiet. Over porten opsættes dagligt et nyt skilt med budskab som fx ”Jeg går med hjelm!”. De ansatte skal så gå ind ad den røde port (for ”nej”) eller den grønne port (for ”ja”). Dette hjælper de ansatte med at huske på sikkerheden og mulighed for at opdage sikkerhedsbrister. Byggepladsens ansatte kan så foreslå tekst til disse skilte.

En højere grad af oprydning er tit et ønske flere steder. En løsning kan være, at de respektive underleverandører eller faggrupper på byggepladsen får ansvar for oprydning på skift. Det kan ske med skemaer over, hvem der har ansvaret på et givent tidspunkt. Dermed kommer der ingen diskussioner om, hvem der skal gøre hvad og hvornår. På hver etage i et byggeri kan der placeres en rengøringsvogn med støvsuger, sække, svaber m.m. Dermed kommer man aldrig til at stå uden udstyr til rengøring, fordi rengøringsvognene allerede er der. Det gør det lettere at holde rent og ryddeligt.

Lad PET Byggeservice ApS udføre håndværkerrengøring, slutrengøring, vinduespolering m.m. PET Byggeservice ApS kan også tilbyde rengøring af skurvogne og kontorfaciliteter og meget andet. Kontakt PET Byggeservice ApS og fortæl, hvad vi kan gøre for dig.

Nedtagning af byggeplads